CEV VIANA

Centrum ekologické výchovy VIANA má sídlo v Litvínově a je součástí Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholy Humanitas v Litvínově. VIANA působí především v regionu Mostecka, ale stále více aktivit vyvíjí a realizuje také v širším území a regionu Ústeckého kraje a krajů dalších.

Spolu s námi se můžete zapojit do moha aktivit.

VIANA koordinuje ekologickou výchovu ve školských zařízeních

 • Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních v regionu Podkrušnohoří (především v mateřských, základních, speciálních a středních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízeních v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO.

 • V posledních letech přesahuje činnost hranice regionu Ústeckého kraje a aktivity realizuje také v Praze nebo ve spolupráci s partnery v Sasku.

VIANA je záštitou programu GLOBE ve Schole Humanitas

 • Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.

VIANA je kontaktní kanceláří Trinacionální sítě ekologické výchovy

 • CEV VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé „Třínárodní sítě ekologické výchovy“ pro Severní Čechy.

 • V roce 2010 byl spuštěn návazný projekt rozšiřující aktivity této sítě s názvem „Nové cesty v ekologické výchově v Sasku a Čechách“ realizovaný v rámci podpory Ziel3/Cíl3.

VIANA realizuje několik soutěží pro široké spektrum cílových skupin

 • pro veřejnost je tradičně připravována fotografická soutěž, vždy spojená s tématikou „vody“ – v tomto roce je téma zvoleno: „Vzácná voda 2020“

 • pro kolektivy, ale i rodiny s dětmi a mateřské školy zde máme soutěž „Život v podzemí 2020“, jako možnost tvořivého vyrábění, pozorování, společné práce

 • pro literární nadšence je zde soutěž „Malý spisovatel 2020

 • již patnáct let pak organizujeme korespondenční soutěž pro třídní kolektivy s názvem „Život kolem nás

VIANA organizuje environmetální dny nebo projektové dny ve školách či v terénu

 • z mnoha výukových modulů lze jednoduše poskládat program na celý den pro dvě třídy ve Schole Humanitas

 • lektoři ekologického centra přijedou přímo do školy a připraví program „na klíč“ dle přání

 • v rámci tzv. šablon jsme schopni zajistit jakýkoli požadovaný program přímo na míru pro vás – vaši školu/třídu či školní družinu a to buď ve škole nebo mimo školu v terénu

S ekologickým centrem můžete vyrazit také na environmentální pobyt

 • spolu s Vámi sepíšeme projektovou žádost na realizaci EVP pobytů (hrazených ze Státního fondu životního prostředí)

 • vymyslíme a zrealizujeme požadovaný program na klíč

Schola Humanitas a CEV VIANA se podílí na realizaci nebo na spolupráci v projektech zaměřených na výuku a vzdělávání (období 2007-2018)


Jsme certifikovaným poskytovatelem EVVO

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově je certifikovaným poskytovatelem EVVO. Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.
 

 •  Certifikace poskytovatelů EVVO v ČR 


Posláním ekologického centra VIANA je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou. Chceme aktivním objevováním environmentálních souvislostí rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.
 
„VIANA dlouhodobě nabízí široké množství aktivit v rámci své programové nabídky a do jisté míry jsme si začali uvědomovat, že trochu stagnujeme. Chtěli jsme se někam posunout, otevřít obzory, nechat nahlédnout někoho pod naší pokličku. Proto jsme se přihlásili do certifikace. Příprava podkladů nám dala hodně zabrat, ale stálo to za to. Museli jsme si uvědomit co, proč, jak, kým a s jakým dopadem vlastně děláme a nabízíme. Hodně jsme ocenili zpracované podklady pro certifikační proces, návodné otázky a kritéria. A již ta samotná příprava pro nás byla neocenitelná. Od procesu certifikace jsme si nejvíce slibovali podnětů ze zpětné vazby, kterou jsme získali. Díky tomu budeme mít v dalších letech podklady k zlepšení své nabídky a činnosti“. Ing. Michal Tarant.
 
Certifikát je platný do roku 2027.


 

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.